En guide til dit autentiske jeg


Se video om DialogHealing

Velkommen

Velkommen til min hjemmeside om DialogHealing 🙂

Hvis du har en længsel efter at skabe mere mening, glæde og fred i dit liv, kunne DialogHealing være en metode for dig.

Din længsel efter forandring kan skyldes, at din krop og din bevidsthed registrerer den indstrømning af ny energi til Jorden, som begyndte ved udgangen af 2012, og som i løbet af 2018 og 2019 får større styrke og mere kraft.

Den såkaldte nye energi kommer ind med en langt højere frekvens, end vi har været vant til, og det betyder, at både kroppen og bevidstheden er udsat for en rusketur, som får gamle stive strukturer til at krakelere og give plads for nye mere elastiske og mere autentiske strukturer, som er synkroniseret med den nye energis frekvens.

Alt er godt, og den nye frekvens har som mål at skabe mening, glæde og fred for alle mennesker på hele planeten, men rejsen derhen kan godt være udfordrende for det enkelte menneske.

Den nye frekvens kalder nemlig på en grad af autenticitet, som er uvant for de fleste. Faktisk er der stor sandsynlighed for, at du ikke rigtig kender den autentiske udgave af dig selv.

Måske føler du dig i den nye energis frekvens kaldet til at møde dit autentiske jeg. Det møde kan ske via et indre pionerarbejde, som fjerner de slør, som dækker over dit autentiske jeg og i stedet skaber kontakt til din oprindelige sande natur 🙂 

Det indre pionerarbejde kan faciliteres gennem DialogHealing. Hør mere om Dialoghealing i videoen, som ligger i knappen øverst på denne side.

Læs mere!

Læs også de fem små temaartikler under menuen Artikler, hvor udbyttet af DialogHealing konkretiseres gennem hverdagseksempler. Artiklerne omhandler, hvad det betyder at være eller ikke være autentisk i sit arbejde, i sit parforhold, sammen med sine børn og i sin kommunikation.

Læs om U-figuren på gittemeldgaard.net.

Din vejviser…

Helle Maj Clement-Lund siger: “Gitte er en mester i at stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt. Jeg oplevede, at samtalen udviklede sig på mine præmisser og gav mig rum til selv at formulere den erkendelse, som samtalen medførte. Gitte er exceptionelt nærværende og fokuseret, og hun har ingen agenda på andres vegne. Samtalen er helt åben, og den får lov til at bevæge sig derhen, hvor den skal uden unødige afstikkere. Jeg giver Gitte min varmeste anbefaling til dig, der ønsker en autentisk livsstil…” – Helle Maj

Hvad gør DialogHealing for dig?

Min intention med metoden DialogHealing er at guide dig hjem til din oprindelige sande natur. Til den du egentlig var før dine omsorgspersoners og din kulturs normer og værdier blev kodet ind i dine tanker og følelser.

Hjem til den kerne i dig, som man også kan kalde dit autentiske jeg. Den identitet har også en stemme, men den taler ikke ret højt.

Jeg har brugt de seneste mange år på at gå denne vej hjem til mig selv i den autentiske udgave, og nu tilbyder jeg så at sige at være hende, der går forrest med paraplyen ned ad stien med robust personlig udvikling. 

Jeg viser dig vejen gennem en proces, som fremkalder dit talent, din ildsjæl og dit livsformål, som altsammen ligger indlejret i din sande natur.

I din sande naturs frekvens ligger der også oplysninger om den partner, som vil være dit allerbedste match. Det er den partner, som på dansk kaldes din tvillingesjæl og på engelsk kaldes din twinflame. For at tiltrække denne partner, som du deler bevidsthedsfrekvens med, skal du være helt igennem autentisk og fri af gamle mønstre.

Læs eventuelt mere om tvillingesjæle på gittemeldgaard.net. Link er her. Du kan også gå ind på min Youtubekanal, hvor jeg blandt andet taler om tvillingesjæle. Link er her.

Jeg har selv savnet en vejviser, som kunne vise mig vejen hjem til mig selv. Min indsats i dit og mit samarbejde er derfor netop at vise vejen. Din indsats er at gå vejen. Via DialogHealing finder vi den oprindelige autentiske udgave af dig og bringer dig i flow med den nye tids energifrekvens.

Det vil øge din trivsel og din livskvalitet og ikke mindst din troværdighed i den nye verden. Og det kommer ikke til at tage flere år. Måske blot nogle få sessions i DialogHealing 🙂

Om Gitte

Jeg er født i 1955, mor til to sønner født i 1980 og 1982 og farmor til to af den nye tids børn 🙂

Jeg er uddannet cand. phil. i kommunikation fra Aalborg Universitet i 1994, og jeg er uddannet healer i 2001. Jeg har siden 2001 arbejdet på at kombinere min indsigt i kommunikationsvidenskab fra universitetet med indsigt i åndsvidenskab, som jeg har tilegnet mig gennem uddannelsen og erfaringen som healer og gennem studie via bøger og internet.

Jeg er sådan indrettet, at jeg søger på mange forskellige kilder og finder min egen røde tråd i virvaret af informationer. Jeg ved i dag af egen erfaring, at der ligger et potentiale i at kombinere samtale og energiarbejde, og det er dét potentiale, jeg gerne vil realisere via DialogHealing.

Potentialet er en hurtig og kraftfuld proces hos dig.

Som konsekvens af mit eget grundige indre arbejde og min nysgerrighed efter at søge information hos forskellige kilder, kan jeg gå med dig ud i alle hjørner af eksistensen uden at føle mig på egentlig fremmed grund.

Af natur er jeg optimistisk og lattermild, men jeg går også med dig ind i de tungere temaer med den intention at løsne dem op og heale dem. Jeg healer via en urgammel næstekærlig energi, som altid leder efter og forløser årsager til bøvl og problemer med henblik på at skabe balance og varige positive forandringer i dit liv.

I bakspejlet kan jeg se, at det har været nødvendigt for mig med de mange år til at gennemleve en transformerende personlig proces, fordi det har givet mig muligheden for at fordybe mig i både teori og praksis. Det har været et indre pionerarbejde, som betyder, at jeg i dag står sikkert og roligt som et kongruent menneske med personlig integritet og med et stort overskud at give af 🙂

Hotline

Ring på 22 17 46 13 

Hvis du har brug for en afklarende snak om det, der rumsterer i dig, er du meget velkommen til at ringe til mig på min hotline. Så taler vi sammen i 10-15 minutter. Sådan en samtale kan give svar på flere spørgsmål og kan give os begge to en fornemmelse af, om vi er et godt match, og om kemien passer til et dybere samarbejde.

Du kan ringe på alle tidspunkter.

Hvis du ikke kan komme igennem, kan du skrive en sms, så ringer jeg dig op så hurtigt som muligt.

Hvis du hellere vil tage en skriftlig kontakt, kan du udfylde formularen herunder og sende den til mig.

Det praktiske

Ydelser og priser

DialogHealing er en kombinationsbehandling, som består af energiarbejde & samtale. Se eventuelt videoen om DialogHealing øverst på denne side.

Energiarbejdet finder sted via en såkaldt fjernhealing.

Samtalerne finder sted via FaceTime, Messenger eller Whats App og er strukturerede efter en U-figur. Læs eventuelt om U-figuren på gittemeldgaard.net her.

DialogHealing energiarbejde 
600 kr (1 time)
Det indledende energiarbejde bringer balance i dine chakra’er og skaber balance mellem din intuition og din handlekraft. Energiarbejdet giver mig et godt indtryk af, hvordan din krop og din bevidsthed har det i relation til den nye energis frekvens. Jeg formidler mine indtryk til dig, og vi tager dem også op i samtalerne.

DialogHealing samtale 
600 kr. (1 time)
Du får udleveret den U-model, som jeg viser i videoen om DialogHealing øverst på denne side. Samtalen kan begynde hvor som helst i U’et og bevæge sig op og ned ad U’ets venstre og højre side. U’et er mest af alt en struktur, som sikrer, at vi begge har styr på, om vi taler om tanker/intentioner, følelser/empati, autenticitet/intuition, ildsjæl/inspiration eller, om vi er ved at skabe din nye performance via en prototype af dig i den autentiske udgave. Det viser U’et os.

DialogHealing pakkeløsning
2500 kr. (5 timer fordelt over 2 måneder)
Erfaringerne viser, at et forløb på 5 sessions (2 sessions med energiarbejde og 3 sessions med samtaler) kan flytte dit fokus fra at være mere eller mindre ydrestyret i dit liv til primært at være indrestyret. Når du lever et indrestyret liv er du autentisk og på bølgelængde med den nye energis frekvens. I den autentiske udgave af dig selv vil du opleve øget livskvalitet i form af mening, glæde og fred 🙂

Sparring på iværksætteri
Når du møder den autentiske udgave af dig selv, kan du få brug for at skabe dit eget arbejde via iværksætteri.

Jeg kan guide dig fra original idé til koncept til færdig forretningsplan, branding & markedsføring. Jeg har udarbejdet en skabelon med overskrifter og spørgsmål til besvarelse i forbindelse med udarbejdelse af din forretningsplan, som du får udleveret.
600 kr. pr. time eller fast pris efter aftale.

Jeg tager imod mobilepay eller kontanter.

Form på sessions

PS. Der er størst efterspørgsel på sessions uden fysisk møde på grund af de geografiske afstande, men både energiarbejdet og alle typer samtaler kan finde sted ved fysisk møde hos mig i Aalborg, hvis du foretrækker det.

Send mig en besked

Hvis dit behov er en skriftlig kontakt, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen, og så vil du høre fra mig på e-mail 🙂

Læs mere på gittemeldgaard.net

Gittemeldgaard.net er egentlig en bog om Den nye tid og Den nye energi, som jeg skrev i 2011. Jeg opdaterer med jævne mellemrum, så teksterne er nogenlunde aktuelle. Her kan du læse om de helt overordnede perspektiver, som forklarer det frekvensmæssige energiskifte, som foregår på Jorden og i hele vores solsystem lige nu. Det er dette energiskifte, som begrunder behovet for et tilbud som DialogHealing.

På gittemeldgaard.net kan du også læse om U-processen. U’et fungerer som samtalens struktur i DialogHealing. Se mere om U’ets struktur i videoen øverst på denne side.